ГлавнаяРейтингиЧемпионатыРегистрацияТусовкаФорум Поиск

 Общий рейтинг показывает Ваше место среди пользователей системы

Тест: Biologlar uchun (тест на узбекском языке)

Описание теста:
Тест проверяет ваши знания биологии. Вопросы составлены на узбекском языке. Материал предложила nafisa.
Пройти тест >>


Ma'lum bir organizmlarning barcha genlarining yig'indisi nima deb ataladi?

Mendelning birinchi qonuni qanday ataladi?

Ayrim jinsli Organizmlarda jinslar nisbati qanday bo'ladi?

Belgilarning mustaqilholda taqsimlanishi qaysi holda amalga oshadi?

Qaysi mutatsiya oqsillar tuzilishiga o'zgarish kiritadi?

Somatik hujayralarning genlari o'zgarsa

Qaysi kasalliklar retsessiv holda irsiylanadi?

Reaksiya normasi bu

Organizmlarning nobud bo'lishiga olib keladigan genlar qanday ataladi?

Tahliliy chatishtirishda

Chala dominantlikda ikkinchi bo'g'inda fenotip va genotip jihatdan ajralish qanday bo'ladi?

Allel genlar

Diduragay chatishtirishda ikkinchi bo'g'inda nechta fenotipik sinf hosil bo'ladi?

No'xatning qaysi belgilari allel genlar orqali irsiylanadi?

Organizmlar bir juft belgisi bilan farq qilsa F2 da fenotip jihatdan ajralish qanday bo'ladi?

Tahliliy chatishtirishda organizmlar bir juft belgisi bo'yicha geterozigota bo'lsa fenotip bo'yicha ajralish qanday bo'ladi?

Tahliliy chatishtirishda organizmlar ikki juft belgisi bo'yicha geterozigota bo'lsa fenotip bo'yicha ajralish qanday bo'ladi?

Quyidagi organizmlarning birikish guruhi nechta? Odam, drozofila, no'xat

Drozofila meva pashshasining genetik tadqiqotlar uchun qulayligi

Nima uchun birikkan holda irsiylanishda tahliliy chatishtirish uchun faqat urg'ochi pashshalar olinadi?

Autosomalar

Odamda autosomalar soni nechta?

Jinsiy xromosomalar

Qaysi organizmlarning urg'ochi jinsi geterogametali bo'ladi

Qaysi organizmlarning urg'ochi jinsi geterogametali bo'ladi

Odamda qaysi kasalliklar jins bilan birikkan holda irsiylanadi?

Allel bo'lmagan genlarning o'zaro ta'siri qanday ataladi?

Komplementar irsiylanishda F2 da fenotip bo'yicha ajralish

Polimeriya hodisasini qaysi olim o'rgangan?

Polimer irsiylanishda F2 da ajralish

Bir dominant genning allel bo'lmagan ikkinchi gen ustidan dominantlik qilishi qanday ataladi?

Bir genning bir qancha belgining rivojlanishiga ta'sir qilishi nima deyiladi?

Mutatsiyalar bu

Mutatsiyalar paydo bo'lish joyiga qarab qanday turlarga bo'linadi?

Qachon somatik mutatsiyalar avloddan-avlodga o'tadi?

Xromosomalar sonining karra ortishi nima deb ataladi?

Mutatsiya tezligini nimalar oshirish mumkin?

Modifikatsion o'zgaruvchanlikning o'ziga xos xususiyati

Reaksiya normasi nima?

G'ozada malla rangli tola oq ustidan qisman dominant.F1 duragaylar novvot rang.F2 da genotip jihatdan ajralish qanday bo'ladi?

Gametalar sofligi gipotezasining mazmuni.

Odamdagi dominant belgilar

Odamdagi resessiv belgilar

Odamda qancha normal va patologik belgilar irsiylanishi aniqlangan?

Odam genetikasining tadqiqot usullari

Gen kaslliklari

Xromosoma kasalliklari

Daun sindromida nechanchi juft xromosoma o'zgaradi?

Klaynfelter sindromida bemor genotipi qanday bo'ladi?

Qaysi kasallikda genotip XO bo'ladi?

Qaysi kasalliklar X xromosomaga birikkan holda irsiylanadi?

Имя:
Пароль:
Забыли пароль?


Регистрация
  Нас более 335 тысяч.
  Присоединяйтесь!

О проекте :: Реклама :: Сотрудничество :: Наши партнеры :: О создателях
TopList Яндекс цитирования